هزاره بیدار شوید | بلاگ

هزاره بیدار شوید

تعرفه تبلیغات در سایت

هزاره بیدار شوید

سرود های هزارگی از محمد علی احمدی  لعلی

منیخوم خوب بی رار شوید                                  پیش سیال قطار شوید

جمع جمع هرجا غنچه وری                                  از جدائی بیزار شوید

آهنگ وحدت سر دهید                                       قافیه و وزن عیار شوید

دشمو ز وحدت ترس در                                        دسته دسته تیار شوید

اگه از ره  وحدت گونه                                        آن قت با اعتبار شوید

گرد بگرد بی گردید                                         پیش دیگرو بسیار شوید

خاتو مردک ازره                                                    با عزت و وقار شوید

پر مشت نکن گذشته ره                                      اکو بخیر هوشیار شوید

غیرت کونید و واز رگو                                    جنرال ومنصب دار شوید

پرته کنید جوالی گری                                       صاحب کسب وکار شوید

د  پشت نکون گودی دیگه                                 با اوله دست د کار شوید

کار کدو که ننگ نیه                                           ز کار خو پیسه دار شوید

پورته  کونید سستی الی                                   قدراس و سری کار شوید

یاری کنید غریب خره                                        زین کار و دنیا دار شوید

دست ماخ کدو پورته شوه                                         ازی عمل فرار شوید

محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی

 1-5-1395

...
نویسنده : بازدید : 32 تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 ساعت: 8:01