تفکر جمعی | بلاگ

تفکر جمعی

تعرفه تبلیغات در سایت

بسم تعالی

دوست و دشمن را تفکیک کنید

نامه به شورای جهانی هزاره ها

نویسنده محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی

همواره حامی و پشتیبان هم باشیم                     همدل وغم خوار نگهبانی هم باشیم

بخوانیم سرود دلنشین وحدت                     کنار یکدیگر طبیب مهربانی هم باشیم

مسئولین شورای جهانی همبستگی هزاره ها در اروپا احتراما سلام علیکم ورحمت الله و برکاته  ضمن آرزوی صحت مندی و توفیق شما برادران پر تلاش و خستگی نا پذیر این کار شما شایسته تقدیر است چرا که انسجام و همگرایی بین هزاره ها بوجود می آید هزاره ها را در دنیا معرفی می کنید این قوم کمتر شناخته شده را و اگر هزاره ها اتحادشان را سازماندهی پایدار و مستحکم کنند از تنظیم گرایی منطقه گرایی پرهیز نماید می توان امید وار بود احقاق خواهد شد و دیگر هیج کس توان تضییع حقوق هزاره را نخواهد داشت در طول تاریخ گذشته دشمنان مردم ستمدیده ی هزاره ازتفرقه عدم وحدت فکری و فیزیکی هزاره ها سوء استفاده نموده در جهت مقاصد و امیال سیاسی شان  بهره برداری وهزاره ها را بجان هم انداختن نمونه ی بارزش دوران حکومت دیکتاتوری قوم گراو بیست و یکساله ی عبد الرحمن چهره خون ریز تاریخ است که چه جنایت ها در حق مردم هزاره کرد کشتارهای سیستماتیک به راه انداخت و سایر حاکمان ملی گرایی دیگر بعد از عبد الرحمن ظالم اگر هزاره ها با هم هماهنگ بودند در مبارزه سیاسی و نظامی هیچگاه عبد الرحمن و دیگر مستبدین ناسیونالیسم نمی توانستن بر هزاره ها تسلط پیدا نمایند در همین دوران جهاد مجاهدین نیز هزاره علیه هزار ه متا سفانه بکار گرفته شده بسیاری از شخصیت سیاسی نظامی شاخص را از دست دادیم که عوارض هایش بر کسی پوشیده نیست در اثر غفلت عدم درک یکدیگر و زیرکی دشمن بنابراین  هزاره ها بر این نکته توجه کند از گذشته بیاموزیم پند بی گیریم  عزت واقتدار مردم هزاره به یک پارچگی است دیگر نگویم تو دای زنگی هستی من غزنی چی یاد دایکندی من دایمردادی هستم همه هزاره ها هماهنگ در راستای وحدت فکری وفیزیکی تلاش جدی کنند چرا که سرنوشت تاریخ فرهنگ از همه مهم تر دین آسمانی من و شما مشترک است دیگر نگویم هزاره شیعه یا سنی همه ما را بنام هزاره میشناسند هزاره ها باید در معادلات سیاسی  اجتماعی  و نظامی آینده افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشد دیگر بعنوان یک ابزاربرای رای به قدرت رسیدند دیگران نگاه و استفاده نشود قوم با غیرت هزاره  توانمندی هر کار را دارد با استعداد های در خشانش در زمینه های علمی هنری سیاسی و تحولات اجتماعی در گذشته و حال به اثبات رسیده هزاره جهش و حرکت رو به پیش دارد  اکنون فرصت کار و فعالیت های گسترده است این رسالت روی دوش منورین روشنفکران نخبگان میباشد که مردم را به سوی روشنگری هماهنگی های فکری وفیزیکی سوق دهد هزاره های عزیز فرصت ها را غنیمت دانند همه به یک سرنوشت مشترک و جمعی تفکر کنند تنظیم گرای و منطقه گرای را کنار گذارد در راستای اتحاد و بهبودی هزاره ها تلاش صادقانه بخرج دهد هر کس در حد بضاعتش دست به دست هم داده متحد باشیم انشاء الله از تاریخ گذشته درس بگیریم  که هزاره ها در مدت دو ونیم قرن بشدت سرکوب محرومیت های تاریخی اجتماعی فرهنگی دوران طاقت فرسا و غم انگیزی را پشتی سر گذاشته است من به جوانان عزیز هزاره توصیه مینمایم سرگذشت هزاره ها را مطالعه و تحقیق کنید کتابهای خوبی علمی درباره هزاره ها توسط نویسندگان خارجی و داخلی نوشته شده آری مردم هزاره باید بیدار شود دشمنان هزاره همواره در کمین است درصدد  تحقیر و ضربه زدن به مردم شریف هزاره است در دوران گذشته در سرزمین افغانستان هزاره بودند جرم بود کسی جرات نداشت بگوید من هزاره هستم این قوم با استقامت و صبور از حاکمان ملی گرا و مستبد گذشته صدماتی زیادی دیدند خدا رحمت کند سردار رشید اسلام استاد شهید عبدالعلی مزاری را ایشان می گفت من کاری کنم که دیگر هزاره بودن جرم نباشد  آری هزاره های عزیز بیش از پیش وحدت تان را حفظ کنید ما هزاره ها در حال حاضر نیز دشمنان قسم خورده ای داریم در زمان طالبان مولوی نیازی سخنگوی شان از رادیو بلخ اعلام کرد مبنی بر این که هزاره ها سه گزینه پیش رو دارد اول باید مسلمان شود یعنی هزاره ها را مسلمان نمی دانستن دوم باید جزیه بدهد سوم باید کشور را ترک کنند این سخنان را همه از طریق رادیو شنیدن این چنین پلان هایی شوم در جریان بود گلبدین حکمتیار سال 1392در پیام عیدی خودش هزاره ها را تهدید کرده بود اعتراف کرد که هزاره ها در شهر کابل و جاهای دیگر مراکز فرهنگی وهنری همه دردست هزاره هاست بسیاری درصدد حذف فیزیکی هزاره ها از جغرافیای سیاسی افغانستان بودند که هزاره هارا از بین بی برند عده ای هستند دائم از پشت هزاره ها را خنجر زدند در طول تاریخ  بله برادران و خواهران عزیز  این چنین توطئه  های علیه هزاره ها در جریان بود و هم اکنون هستند  ولی امروز مردم سر افراز هزاره با اقتدار به فردای روشن فکر میکنند به هر حال همیشه هوشیار باشید شما مارهای بین آستین دارید می خواهد مثل گذشته هزاره ها را ضربه بزنند در طول تاریخ از این جماعت خیانت دیدیم سالیان متمادی این ها نان خوری هزاره ها بودند دست هایشان را می بوسیدند همواره بار دوش هزاره ها کار نمیکردند رو به تکدی گری آورده بودند مفت خورها انگل های جامعه از جهل و نادانی  مردم هزاره سوء استفاده میکرد میگفت اگر احترام من را نداشته باشید بلای عظیم سرتان می آید  قاش گیردی میکنم از این حرف های مزخرف بی پایه و اساس سه نفر از نظر روایات معصومین (ع) بی دین است  نماز عبادتش باطل دعایش پذیرفته نمی شود اول آدم بی کار توانمندی کار رادارد کار نمی کند به قول معروف ازآدم بی کار خدا بیزار است دوم آدم که گدایی میکند بد ترین دست است سوم آدم که بار دوش مردم از حاصیل دست رنج دیگران استفاده می کند پیامبراعظم حضرت محمد (ص)  میفرماید : کسی که برای تامین نیاز های زند گی اش  زحمت میکشد عرق میریزد مجاهد است  هزاره های عزیز همین  جماعت نامبرده بنام سید پیش قراوولان  نیرو های غارتگری عبد الرحمن بودند عساکر را در قریه جات هزاره ها راهنمایی می کردند و باعث تسخیر مناطق هزاره نشین گردید متاسفانه  فاجعه ای عظیم  و المناک پیش آمد .  62 درصد هزاره ها را عبدالرحمن جنایتکار  از بین برد هفتاد هزار هزاره قتل عام  و بشهادت رسیدند یاد و خاطره شهدای گمنام هزاره گرامی باد بله هموطنان و هزاره های عزیز این واقعه های تلخ را من فهرست  وار بیان نمودم برای ذهن شما روشن شود تفصیلش را در کتابهای تاریخ مطالعه کنید جزئیاتش در این مقاله نمی گنجد از این به بعد دوست و دشمن را  تفکیک کنید  وخوب بشناسید بقول شاعر میفرماید من از بیگانگان هر گیز ننالم که با من هر چه کرد  آن آشنا کرد عرض کردم تمام مناطق  هزاره جات اشغال توسط نیروهای عبد الرحمن کشتار های  بی رحما نه ای  صورت  گرفت بعد عوامل نفوذی اش  هما نهایکه پیش قراوول و راهنما بودن بین مردم در قریه جات هزاره نشین به عنوان خبر چین و جاسوس جایگزین کردند  سران و افراد شاخص را که ممکن در جایی مخفی شده باشد دستگیر و کوچکترین تحرکات را به مرکز یعنی کابل گزارش دهد و لذا جامعه ی محروم هزاره از هر طرف مورد تهاجم بود هرکه به یک نحوی در حق هزاره ستم روا می داشتند هزاره هایی که هیچ حامی و پشتیبانی نداشتند در ساختار سیاسی فرهنگی و نظامی نبودند  همگی هزاره ها در حاشیه رانده شده بود از حقوق شهروندی به کلی محروم حق تحصیل آموزش و آزادی عمل را از هزاره ها گرفته بودند حتی ساختن یک چاقو ی ساده برای هزاره ها ممنوع وجرم به شمار می آمد . هر تجمع فورا  گزارش می شد از ناحیه ی همین جاسوسان و آشنایان عزیز این جماعت تا توانستند در حق هزاره ها ظلم وستم روا داشتند سال 1371 این جنایتکاران مزدوران بیگانه سنگر کلیدی در غرب کابل منطقه افشا ر را به نیروهای ربانی و سیاف معامله و فروختن آن نیرو های کینه توز از هر طرف مثل گورگهایی وحشی به طرف غیر نظامیان مردم بی گناه هزاره حمله ور شدند 24 ساعت هر جنایت که خواستن کردند تجاوز کشتار بی رحمانه زن و کودک ومردم بی دفاع را به رگبار گلوله بستند ده ها نفر قتل عام هشتصد زن ومرد مظلوم هزاره به شهادت رسیدن که این جنایت عظیم و ناگوار در حافظه ای تاریخ ماندگار شد روح شهدای افشار کابل  شاد یاد شان گرامی باد همین جماعت زمانی که ولایت بامیان به دست طالبان افتاد تعداد بسیار زیادی از سید ها از سراسر ولسوالی یکاولنگ در بازار جمع شدند با هم جلسه ای سری برگزار کردند و در ختم جلسه به اتفاق آرا از ورود نیروهای طالبان استقبال گرم نمودند  هریک در دست داشتن پرچم سفید حضور گروه طالبان  را در ولسوالی یکاولنگ  مایه ای خیر و برکت صلح و آرامش دانستن از هزاره ها به عنوان اشرار غیر نژاد و فرهنگ خودی یاد کردن از گروهی طالبان دریک بیانیه پشتیبانی و حمایت همه جانبه ای شان را اعلان کردن پرچم های سفید را در پشت بام خانه ها در اهتزاز در آوردند با غرور تمام دست به آزار و اذیت هزاره ها زدند منازل هزاره هارا چپاول وغارت می کردند افراد سرشناس فرمانده هان  نظامی را که با حزب وحدت همکاری داشتن دستگیر تحویل طالبان میدادند جهت خوش خدمتی به گروهی طالبان بعد از گذشت چند روز فرمانده طالبان دستور می دهد که تمامی زن ومرد در یک روز معین در بازار جمع  شود برای شنیدن سخنرانی فلان مولوی در یک روزی از اطراف دور ونزدیک چند صد نفر گرد می آیند همه گی با عمامه ی سیاه ریش های بلند خشک مقدس مآب ها به امید شنیدن خطابه همه را سربازان در چند صف منظم ایستاد کردند فرمانده ارشدش به زبان پشتو دستور حمله را صادر از چند طرف آقایان عزیز را به رگبار مسلسل می بندند در طی نیم ساعت یا بیشتر ده ها نفر کشته شدن جنازه ها روی هم انباشتن کسی زنده باقی نماندن همگی به جزای اعمال شان رسیدن سال 1394از طرف سران همین جماعت اعلامیه چند صفحه منتشر شد که در آن اعلامیه به هزاره ها توهین و حرف های زننده تحقیر آمیز ضد هزاره ها بکار رفته است سال 1370 یک کتاب کوچک تحت عنوان ستاره های جاوید چاپ شد سری ضد هزاره ها نوشته شده با یک تاریخ جعلی بعد از اعتراضات شدید هزاره ها جمع آوری شد نویسنده اش سید محمد جواد مجاهد است کتاب را من دارم بعنوان سند زنده . من این گزارشها را نوشته ام با مستندات و واقعیت های بدون تردید است اکثریت خبر دارد از روی غرض ورزیهای شخصی نیست هر کس انتقاد دارد با من تماس بگیرند من خودم در بامیان با استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت آمر سیاسی لواء محافظ بودم  تمام تحولات و جریان ها را میدانستم اکنون همه تحولات  سیاسی نظامی  و اجتماعی افغانستان را تحت نظر دارم من با کمال میل این آمادگی را دارم باهر کس بحث و مناظره اصولی و منطقی کنم از تمام بینندگان و خوانندگان و بلاگ سپاسگزارم در سراسر جهان وسرزمین افغانستان پیشنهادات و انتقادات را برایم بفرستید از طریق ایمیل هر چند میدانم واقعیت تلخ هست ولی باید گفت چاره ای   جزء این نیست من از تمام هزاره ها انتظار دارم بیدار باشید و دیگر فریب ریشه ها حقه بازیها تسبیح های بلند انگشتر های قطار را نخورید الحمد الله هزاره ها بصیرت پیدا کرده همه چیز را درک می کنند از جوانان عزیز هزاره در سرزمین افغانستان و جاهای دیگر می خواهم درس بخوانید دنبال فرهنگ  و هنر باشید  با جدیت تحصیل  کنید ما هر چه ضربه خورده ایم از بی سوادیست هزاره های عزیز کنار هم  در غم و شادی یکدیگر شریک باشید ازبنیانگذاران  شورای جهانی هزاره ها تشکر میکنم بخاطر اینکه تشکل اجتماعی هزار ها را سازماندهی بوجود آوردید لطفاٌگسترش دهید دفتر شورای جهانی هزاره ها را در کشورهای اروپایی افزایش بدهید اطلاع رسانی کنید که اگر امکانش هست کنفرانس های سالیانه برگزار شود از تاریخ دانان دعوت گردد تا تاریخ فرهنگ وهویت مردم هزاره را برای مردم بیان و تشریح کند . من از تمام هزاره های عزیز تقاضا دارم هویت ملی و قومی شان را بدست فراموشی نسپارند در سرزمین افغانستان و سراسر جهان با هم ارتباط فکری و فیزیکی داشته باشید مثل ملل دیگر لطفٌا اساس نامه شورای جهانی هزاره را برایم ارسال کنید با من در ارتباط باشید در پایان از خداوند یکتا  برایتان آرزوی توفیق می کنم .                             

با احترام

محمد علی احمدی لعلی یکی از فرماندهان پیشین حزب وحدت اسلامی  افغانستان مسئول انجمن فرهنگی و هنری جوانان مهاجر افغانی در ایران

زنده باد هزاره های صبور و شکست ناپذیر

روابط عمومی انجمن فرهنگی و هنری

تلفن تماس: 09192587411

09035794061

8جولای                     2016

1395-4-23

ایمیل:www.ahmadimohammadali38@yahoo.com

تفکر جمعی,تفکر جمعی چیست,اصول تفکر جمعی,فواید تفکر جمعی,مبانی تفکر جمعی,...
نویسنده : بازدید : 40 تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 ساعت: 8:01