همت بسیار

ساخت وبلاگ
چکیده : هزاره با اقتدار باشید   محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی              دائم در پی کمال وهنر بسیار باشی... با عنوان : همت بسیار بخوانید :

هزاره با اقتدار باشید  

محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی

             دائم در پی کمال وهنر بسیار باشید                                               زین جهت رو سوی اقتدار باشید  

            بیوقفه در سعی و تلا ش گسترده                                                   مصمم همیشه با عزم استوار باشید   

           استفاده ای مطلوب از عمر خویش                                            به روز خستگی ناپذیر سر کار باشید   

           استعداد های ناب را هدر ندهید                                                       با انرژی و وهمتی سرشار باشید   

           ز دست ندهید فرصت های بدست                                                     پیش به سوی عزت و وقار باشید     

           سستی و تنبلی را ز خود دور نمائید                                               مبادا غفلت و افتاده بی لار باشید    

          با قاعده و اصول زندگی در پیش                                              با علم روز دنیا هماهنگ و عیار باشید  

         علم آموزی دستوری پیامبر گرامی                                             عمل به سخنش پیروی هوشیار باشید

         تا بکی خفته در این جهان با شتاب                                                   بی خیال مثل علیل و بیمار باشید    

         آستین همت بالا کمر را بی بند                                                  درجست و خیز زن ومرد جرار باشید    

          عقل داده برایت پروردگار عالم                                                     با این پیامبرت جانم سازگار باشید    

          جهد و تلاش در پی دار خوب ثمر                                                 از حاصلش خیر وار خیر وار باشید

          انبیاء و اولیای حق همه کار کرد                                                 شما ها ای عزیزان الگو بردار باشید    

         تحقیق وکاوش موجودات خالق                                                  تفکر و اندیشه  عالم  پروردگار باشید
         تحصیل کنید ز بیسوادی دور شوید                                                  با داشتن علم صاحب اعتبار باشید 

        با دانش زهد و عبادت چه زیباست                                                 مومن  وبا فرهنگ طلایه دار باشید     

        بی بخشید علی احمدی لعلی را                                                پشتی سرش دعا گو در شب تار باشید                                                                        

محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی

مسئول انجمن فرهمگی و هنری جوانان مهاجر افغانی در ایران

15-5- 1395روابط عمومی انجمن فرهنگی                     Agu-2016

...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 ساعت: 8:00